Kund och Leverantör - Lokalt och Globalt

Vi är en trygg leverantör, kund och arbetsgivare som genom långsiktiga relationer bygger ett lönsamt, hållbart och ansvarstagande företag.

Rudhäll Industri AB - Gnosjö

I Gnosjö ligger vårt huvudkontor. Här finns ledningsfunktioner, ekonomi,
inköp, kvalitetsavdelning, lager och försäljningsorganisation.
Vid vår enhet i Gnosjö har vi även vår egna produktion och montering.

Rudhäll China QLC - Ningbo

I Ningbo ligger vårt Kinesiska sourcing center. Här finns inköp,  kvalitesavdelning  lager och skeppning. Från vår enhet i Ningbo kan vi även utföra leveranser direkt till våra kunders enheter på den Asiatiska marknaden

Företagspresentation

Läs mer om Rudhäll Industri

Reportage

Läs mer  om hur vi kan hjälpa dig

Del av något större

Rudhäll Industri ingår i  Bufabgruppen