Nyheter

Fortsatt ansträngt marknadsläge

Uppdatering från Rudhäll Industri angående materialpriser och risken för ökade ledtider 

Sammanfattning
  • Kraftigt ökande priser på material
  • Risk för materialbrist
  • Störningar i globala fraktsystemet
  • Se över era planer och frisläpp order
  • Rudhäll är en partner att lita på

Förändrade emballagepriser

Kraftigt stigande priser på virke driver upp kostnaderna för emballage, speciellt pall och krage men även wellpapp och kartongmaterial.

Frakter och Transporter

Fraktpriserna är på historiskt höga nivåer.
Vi är tvingade att fortsätta med våra frakttillägg på gods från Asien tills vidare.
Läs den senast uppdateringen nedan.