Nyheter

Senaste informationsbrev

Leveranssituationenen är bättre men den förväntade prisnedgången på material äts upp av inflationsrelaterade kostnadsökningar och stigande producentpriser.

Läs den senast uppdateringen nedan

Sammanfattning
  • Bättre leveransituation
  • Inflationsrelaterade kostnadsökningar
  • Stigande producentpriser
  • Obalans i utbud och efterfrågan

Frakter och Transporter

Fraktpriserna är på historiskt höga nivåer.
Vi är tvingade att fortsätta med våra frakttillägg på gods från Asien tills vidare.
Läs den senast uppdateringen nedan.