Nyheter

Fortsatt ansträngt marknadsläge

Uppdatering från Rudhäll Industri angående materialpriser och risken för ökade ledtider 

Sammanfattning
  • Kraftigt ökande priser på material
  • Risk för materialbrist
  • Störningar i globala fraktsystemet
  • Se över era planer och frisläpp order
  • Rudhäll är en partner att lita på

Förändrade emballagepriser

Kraftigt stigande priser på virke driver upp kostnaderna för emballage, speciellt pall och krage men även wellpapp och kartongmaterial.

Kraftigt stigande priser på frakter

Vi får flera indikationer på att priset på frakter från Asien fortsätter stiga under sommaren.

Fasta priser existerar i det närmaste inte längre utan hela sjömarknaden förlitar sig på spotmarknaden nu när efterfrågan och kapacitet inte matchar alls.
"Best paying cargo gets moved" är mantrat från fraktaktörerna