Nyheter

Fortsatt ansträngt marknadsläge

Uppdatering från Rudhäll Industri angående materialpriser och risken för ökade ledtider 

Sammanfattning
  • Kraftigt ökande priser på material
  • Risk för materialbrist
  • Störningar i globala fraktsystemet
  • Se över era planer och frisläpp order
  • Rudhäll är en partner att lita på