Nyheter

Utmaning med frakter från Asien

Ökad efterfrågan i Europa i kombination med störningarna i Röda Havet och Suezkanalen gör att fraktpriser stiger och transporttider förlängs.
Läs den senaste uppdateringen kring sjöfrakter från Asien här.

Sammanfattning
  • SCFI - Kraftiga prisökningar
  • Fortsatta störningar i Röda havet
  • Transporttider förlängs med 4 veckor
  • Lägg höstens ordrar nu
  • Risk för förseningar på leveranser för augusti och september

EU's 11:e sanktionspaket för produkter med ursprung i Ryssland

2014, när Ryssland invaderade Krim, antog Europeiska unionen förordning 833/2014 som tillämpar restriktiva åtgärder för handel med Ryssland.

Den senaste ändringen, det 11:e paketet, som är en förlängning av de nuvarande reglerna, trädde i kraft den 30 september 2023. Förutom att det omfattar ytterligare järn- och stålprodukter, förbjuder det nu också import eller köp, direkt eller indirekt, järn- och stålprodukter som har bearbetats i ett tredjeland där dessa produkter har sitt ursprung i Ryssland.

Rudhäll köper in delar globalt för att kunna erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna och erbjuda ett mångsidigt utbud till sina kunder. Som en del av Bufab Group har vi en omfattande leveransbas på över 4 000 leverantörer. Vi vidtar alla tillgängliga, rimliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Leverantören följer denna senaste sanktionsändring.

Läs mer om hur vi arbetar för att säkerställa att vi följer EU's sanktioner på länken nedan.