GDPR & Personuppgiftspolicy

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR - General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning 

som reglerarbehandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna och alla mänskors rätt till respekt för 

privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter.


Rudhäll Industri agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd (GDPR).

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefonnummer.

Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller vad som krävs enligt lag.

Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp kundrelationen.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbsida, skickar e-post

till oss eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande 

och då du själv valt att lämna informationen till oss.


Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss!