Hållbarhet

Våra kunder har höga krav på hållbarhet i leverantörskedjan och de väljer leverantörer utifrån en samlad bedömning av både direkta och indirekta kostnader.
Vår ambition är att kunna möta marknadens höga krav på kvalitet, leverans, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Vi tillför också kundvärde genom vår lokala närvaro i kombination med våra samordnade och effektiva transporter, som gör att vi
kan få mer positiva effekter för miljön och samhället än om kunderna själva skulle sköta sina inköp.  
Att vara del i BufabGruppen ger oss större möjlighet att ställa krav på våra leverantörer och garantera att de lever upp till våra krav
på miljöhänsyn, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och andra social villkor i sin produktion som återfinns i vår uppförandekod för leverantörer.  

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Sustainable Leadership

Bufabgruppen har uppnått hållbar tillväxt tack vare vår målsättning att alltid sätta kvalité och kunden först.