HållbarhetSom del i Bufabgruppen följer vi de hållbarhetsmål och planer som koncernen satt upp. Koncernens hållbarhetsarbete styrs främst av gruppens                         Code Of Conduct och policies för anställda, miljö, kvalitet och antikorruption. 

Bufabgruppen har undertecknat FN:s Global Compact och följer dess principer. 

Genom att systematiskt förbättra hållbarheten i vår verksamhet vill vi bli en mer relevant partner för vår kunder och leverantörer.

Kommersiell lönsamhetskänsla och hållbarhets står därför inte i konflikt i Bufabgruppen. De stödjer varandra!